DeTijdEnHetGeldVanGod

30 april 2014

Enkele weken was iets in het journaal over de wetenschap en het begin van de  schepping: Ik heb een vraag , maar als men zegt dat het begin van de schepping of van het heelal zich voltrok in een fractie van een fractie van een fractie van een seconde… Duurde een seconde toen er nog geen lichaman  noch beweging was geen (bijna-) EEUWIGHEID? gnollet Etienne Vermeersch vertelt het zo: Gister na TerZake op canvas vertelde Prof Etienne Vermeersch een verhaaltje over God, zijn tijd en zijn geld: “Er is een man die God tegenkomt, Hij zegt, bent U God? En God zegt ja interdaad. De man:  Mag ik U een vraag stellen? Tuurlijk zegt God. Wat is voor U een miljoen jaar? Een seconde. Wat is voor U een miljoen Euro? Een cent, zegt God. Zou ik alstublieft een cent kunnen krijgen? Maar ja, zegt God, wacht een seconde! origineel op Het staat  het http://www.etiennevermeersch.be/media/video/etienne-vermeersch-vertelt-mop-over-god Prof Etienne Vermeersch : voor zulke ongelovigen heb ik respekt! Hij zegt elders dat God niet bestaat. Als de definitie van “bestaan” alles is dat je kan zien of waarnemen, dan bestaat God inderdaad niet. En de god van de godsvoorstellingen allerhande bestaat evenmin. Maar toch geloof ik. Maar vraag me niet veel uitleg. God is in Jezus mens geworden. Hij is ons heel nabij gekomen, één van ons!

Advertenties

Muziekfobie_Muziekverslaving

22 februari 2012

Muziekfobie.
Muziekverslaving.

Velen zijn muziekverslaafd terwijl ik een muziekfobie heb.
Wie heeft een ander woord voor Zelfgenoegzaamheid die het tegenovergestelde ervan is.
Ik bedoel genoeg hebben met jezelf en niet voordurend moeten worden beziggehouden en entertained, niet steeds verstrooiing nodig hebben of steeds moeten vermaakt worden.
Zelfgenoegzaam, niet Zelfgenoegzaam genoeg, ze moeten continue entertained worden, eisen zoals een hond voortdurend de aandacht op. Ik vind dat mensen MEER moeten genoeg hebben met zichzelf (en met God in hen). Wat ik bedoel moet zeker samengaan met zelfkennis en nederigheid, die op hun beurt ook samengaan. Dus zeker geen plaats voor arrogantie. De zelfgenoegzaamheid die ik bedoel is geen van de synoniemen die je hiervan vindt.
Met zelfgenoegzaamheid bedoel ik NIET de negatieve betekenissen zoals vooringenomenheid…
Ik vind dat mensen voordat ze iemand een vraag stellen EERST zelf moeten nadenken en dan pas een ander lastig vallen ALS ze niet zelf het antwoord vinden.
Heden ten dage moeten de mensen steeds entertained worden, verstrooid, vermaakt.
Ze moeten altijd en overal muziek om zich heen hebben.
Ze zijn verslaafd: muziekverslaafd. Voor mij als autist die niet tegen muziek kan, is dat lastig. De muziekverslaafden vinden het vanzelfsprekend dat er altijd en overal muziek is. Een van de weinige plaatsen waar een goede sfeer is en geen muziek is de Aldi en de Lidl. Waarom kan dat niet overal?!
Hoe zou het komen dat mensen niet zonder muziek kunnen? Ik denk omdat ze vanbinnen leeg zijn. Ze hebben geen dragend midden zoals Karlfried Graf Dürckheim beschrijft in “Hara, Het dragende midden van de mens”.
Reeds in de Chinese ‘oudheid’ stak Tswang Tse (of zhuang-zi) de draak met muziek “die de vogels wegjaagt”. Ik geniet nog steeds van zijn bevrijdend werkje* dat ik in de jaren 1970 las. (* een bundel getypte A4tjes, ik zou het wel nog eens willen terugvinden) http://sites.google.com/site/weteloosheid/zhuang-zi
Toen dacht ik dat woorden niet belangrijk zijn. Vergelijk met de vinger die naar de maan wijst; die vinger is de maan NIET. Zo zijn woorden ook maar verwijzingen of indexeringen.
Vrij onlangs genoot ik van het boekje: “Zie, ik ben met u: over godservaringen” van Herwig Arts.
http://www.herwigarts.be/index.php?id=3&product_id=3
Hierin blijken woorden wel belangrijk, herinneringen en ervaringen zijn gekoppeld aan woorden.
Jezus wordt het Woord van God genoemd. Het mens-geworden Woord van God. Zelfs al in het boek Genesis geven Adam en Eva de dingen en dieren een naam. Woorden zijn zo belangrijk dat we er zuinig mee moeten zijn. Door een overvloed aan woorden en informatie worden ze bijna waardeloos. Het is zo ver gekomen dat veel van wat je hoort en ziet hard moet negeren, zoals de alomtegenwoordige reclame de dag van vandaag. Reclame die meestal bedrieglijk is, soms zelfs vlakaf leugenachtig. Ik erger me er soms aan hoe mensen daar kunnen intrappen, en ze geloven. Ja zelfs soms verafgoding van merken, je puurste snobisme.
Tijdens mijn kinderjaren hadden mijn ouders nog geen radio. Toen was stilte vanzefsprekend. Teon kon je je nog met je gedachten bezig houden. Hoe anders de kinderen van muziekverslaafde mensen.
De mens heet vrij te zijn. Zelfs vrij van denken ALS er geen muziek om hem heen is.
Verslaafden zijn geen vrije mensen. Vraag dat maar aan ex-verslaafden. Zo ook muziekverslaafden. Hun denken en gemoed wordt bepaald door de muziek om hem heen. Daarbij komt nog dat daarbij het gif van de reklame komt. Daarmee worden ze consumptieslaven.
In verband met muziek in de winkel zei iemand me eens: “we horen dat niet meer.” Als je het niet meer hoort, waarom moet ze dan aan staan? Voor anderen kan muziek achtergrond geluid zijn. Voor mij geldt dat niet, ik hoor alles even goed. Trouwens als het zogezegd achtergrond geluid is wordt je misschien onbewust of onderbewust nog meer beïnvloed dan anders, dan verweer je je niet meer tegen de reklame ertussen.

Toen ik in de jaren 1970 als kluizenaar leefde in een afgelegen dorp combineerde ik Tao, Zenmeditatie en Christendom. Ik at macrobiotisch (*) en kwam rond met omgerekend 5 euro per week. Zoveel kon ik wel verdienen in het zwart. (wat nu ook al bijna niet meer kan of mag) Ik kostte aan de staat niets: ik was niet bij de ziekenkas en had geen uitkering of een ander inkomen. Dat was de mooiste tijd van mijn leven.
Toen heb ook ik genoten van “Zen en Christendom.” van Hugo M. Enomiya Lassalle ( Nijmegen: Gottmer)
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/nl/Hugo_Enomiya-Lassalle
Maar ook van de voor ons moeilijker Daisetsu Teitaro Suzuki.
Het soms absurde van de “koan” heeft me leren de mysteries van in het Christendom te aanvaarden.
Werken als Job over het lijden liggen me minder. Vroeger werd in het Christendom het lijden als het ware gekoesterd. Dat vind ik niet goed.
Vanuit de diepe stilte van Zen ben ik gaan beseffen dat je zoals Jezus door lijden en dood heen moet om te kunnen verrijzen. Dat moet je beseffen voor je aan het lijden toe bent, dat moet je niet gaan vertellen aan mensen die lijden.
Net zoals ik leef zonder (moderne) muziek, zo kijk ik op TV ook niet naar fictie. Dat zit vol verzonnen leed ellende en miserie, terwijl er al genoeg lijden is in het echte leven om op te lossen.
U zal zeggen dat ik een apart gedacht heb. Dat vind ik niet erg. Wel erg vind ik dat het niet aanvaard wordt.
Dat overal muziek wordt door de strot, of beter door de oren wordt geduwd.
Ik kan er niet meer tegen.
Onlangs droomde ik dat de wasmachine in brand stond en daarna de auto die erbij stond. Ik dacht: Dat is een probleempje dat we zullen moeten oplossen. Maar toen ik muziek uit de badkmamer hoorde komen die ik niet kon uitzetten werd het pas een nachtmerrie. Het moet er bij mij wel diep inzitten.
“Iedereen heeft recht op stilte tussen 23 en 7 uur.” volgens Bart STAES (GROENEN/EVA, B)
Gelukkig kan ik van meer stilte genieten. Ik vind het erg dat iedereen met lawaai mag storen tussen 7 en 23 uur.
’s Zomers doe ik de gangdeur dicht als de TV aanstaat, zodat de buren er geen last van hebben. We hebben een periode gehad dat we vaak muziekoverlast hadden van de buren. Ofwel kwam die van buiten, ofwel lieten ze de gandeur open, of ze maakten muzieklawaai in de achterkeuken waarvan we alles kunnen horen. Daar muziek maken opdat wij niet zouden kunnen verstaan wat ze zeggen vind ik geen reden. Als het heel privé is moeten ze maar binnen bespreken. Ja we wonen wel in een huis met slechte isolatie met het buurhuis, als we beiden ermee rekening houden zal er niemand last hebben.
Ik vind dat dit alles te maken heeft met respekt voor de medemens
en wat meer “genoeg hebben met zichzelf” en dus zonder muziek-afleiding kunnen.
Niet steeds moeten entertained, verstrooid, vermaakt worden.
Meer leven in het “dragende midden van de mens”.
(* Macrobiotiek leerde ik van Georges Ohsawa en Michio Kushi bij wie ik seminaries heb bijgewoond in Belgie.)

Ik hoop dat er mensen daar eens over nadenken.
Opmerkingen en sugesties, ook wat betreft taalfouten zijn welkom.

G.Nollet
www.gnollet.be

over Tao:
http://www.osho.be/New-Osho-NL/Boeken/Als%20de%20schoen%20past.htm

17/02/2012, bijgewerkt 22/02/2012

Ik Geloof en ik denk na

10 september 2010

Onlangs hoorde ik een jonge gast verklaren dat hij niet gelooft en dat dat komt door na te denken.
Daar stel ik me een paar vragen bij:
1) Wat voor bagage heeft hij om over na te denken?
2) Heeft hij wel christelijk godsdienstonderricht gehad? Veel kans van niet. Er wordt er zelfs nog nauwelijks gegeven in het katholiek onderwijs.
3) Welk godsbeeld heeft hij? De god van zijn godsbeeld bestaat waarschijnlijk niet, wegens fout godsbeeld. Ik vraag me af of er wel een juist godsbeeld is. De god van het godsbeeld van de atheïsten bestaat inderdaad niet. Dit zal ook een fout woord zijn; hoe kan je tegen iets zijn dat niet bestaat? Een god die je kan waarnemen bestaat inderdaad niet, of is God niet.

Ik vind we leven in een antiklericale wereld. Maandag 06/09/2010 "de klas van Lukaku" over godsdienst op Eén. Op een na hebben ze een achterlijk geloof, een atheist gelooft niet in het bestaan van "Adam en Eva", wat een achterlijke geloofsvoorstelling! Het scheppingsverhaal is een verhaal dat ons leert dat we niets in de schepping moeten aanbidden, dat zon en maan maar "schepselen" zijn. Dat er één god is en dat we voor niemand anders moeten buigen of kruipen.
Het katholieke kwam niet aan bod, de VRT hé.
Dat leert dat God in Jezus is Mens geworden. Dit verheft ook de mens en het mensbeeld, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en door Jezus kinderen van God. (Paulus in het NT)
Dus geen oud-testamentische (schrikbarende) godsvoorstelling meer waarvoor terreur werd gesticht in het OT. (bijvoorbeeld de boeken Samuel Koningen in de bijbel.) En nu nog bij mensen die de tijd >2000 jaar willen terugschroeven.

Laten we eens het éérste gebod onder de loupe nemen: "Bovenal bemin één God". Buig je dus niet voor welke afgod dan ook; wees een zelfstandig mens. Laat je niet bang maken voor welke afgod dan ook.
Dat doet me denken aan de uittocht van de Israëlieten uit Egypte (Genesis). Zij vluchtten voor het juk van de slavernij onder de Egyptenaren. Zij wilden zelfstandig en vrij mens zijn. Voor mij is dat het ontstaan van het liberalisme.
Nu heeft voor de christenen de uittocht ook een symbolische betekenis. Evenals het beloofde land.
De bijbel geeft de heilsgeschiedenis weer van het Joodse volk.
Maar zij gingen gebukt onder de Wet. (denk maar aan de Farizeeën van toen). Hier ook bevrijding. Liberalisme.
Dus alle echte liberalen zouden moeten christen zijn. (Nu is in Europa een omgekeerde beweging aan de gang: er worden steeds meer wetten en regeltjes opgesteld, sommige onder druk van gelobby van bedrijven om nieuwe toestellen te verkopen die aan "de nieuwe normen" voldoen. ( Consumptieslavernij))
Jezus heeft ons daarvan bevrijd. (Paulus). Het geloof maakt vrij, niet de wet. Jezus is de Wet, Hij is het Woord van God. Het mensgeworden Woord van God. (Joh 1) God die in Jezus is mens geworden. Voor de enen klinkt dat godslasterlijk, voor de anderen is dat zeer humaan en verheffend. (dus ook geen plaats voor fundamentalisme op basis van een (ge-openbaard) boek.)

Maar alle socialisten zouden eveneens moeten christen worden, die zullen meer hun gading vinden in de Handelingen der Apostelen.
Ook in de evangelies. “Al wat gij gedaan hebt voor de geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan.” (Mt 25,40) .
Een socialisme zonder Christendom kan kwalijk uitwassen, denk maar aan het mislukte communistische experiment van de ex-Soviet-Unie. Gedenken we de vele miljoenen slachtoffers van de Goelachs en strafkampen in Siberie. ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Goelag ) Daar was men het eerste gebod van God vergeten en werden het communistisch systeem en de leiders ervan tot afgoden.

Nee, ik kan ook niet bewijzen dat God bestaat, maar ik geloof. Ik vind dat je zonder geloof niet kan leven.
Een god die je kan aantonen of bewijzen is God niet.
Toch lees ik de bijbel, nu het oude testament. Ook de duistere verhalen in Samuël en 1 en 2 Koningen, Makkabeeën.
Ik vind het heerlijk me opgenomen te weten in een groter geheel, de wereldgeschiedenis en de kerk die het geestelijke Israël is, dat in de wekelijkse mis nog meer tot zijn recht komt.
De eucharistieviering die een geestelijk feestmaal is dat vooruit grijpt naar het eeuwige feestmaal. Daarmee heb ik ook gezegd dat ik geloof in het eeuwige leven. Priesters zeg niet dat dit te moeilijk is, het geloof is niet (alleen) voor domme mensen. Slimme mensen hebben ook het recht om te geloven.
Daar zijn boeken over te schrijven.
Het het geestelijke Israël belet niet respekt te hebben voor het joodse volk. Zij zijn het levende bewijs van Jezus, is er nog een zinnig mens die Zijn leven ontkent?

Ik geloof want ik heb nagedacht.
Dat nakenken gaat goed na een half uur stil zitten in Zen-meditatie. Dan ben je vrij en leeg van binnen, kan je lezen en bidden.
Maar in tegenstelling met Zen en het Boedhisme maakt geloven vrij. Daar moet de mens het ZELF doen: zelfverwerkelijking.
In het christendom wordt het gewoon gegeven.
Nadenken over wat je las in de bijbel, het vergelijken met het heden.
Geloven is niet alleen voor domme mensen. Wel voor nederige. "Wie zich verheft zal vernederd worden"
Ook vind ik dat een mens moet geloven om zijn leven zin te geven. Zonder geloof krijg je een innerlijke leegte en een onverzadigbare honger naar het materiële met consumptieslavernij en hebzucht (en wat daar allemaal uit voortvloeit) tot gevolg. De moderne afgoderij.
Ook verlicht het geloof het lijden, of geeft het zin. (opium (pijnstillend) voor het volk zei men vroeger)
Jammer dat mensen die vroeger hun heil gingen zoeken in het geloof, nu hun (on)heil zoeken in drugs, o.a. afgeleiden van opium.

Geloof moet ook groeien. Geloven is niet alleen voor domme mensen. Echte gelovigen verdiepen het en lezen en studeren veel.
Een aanrader is het boek van onze paus, ook voor onze protestantse broeders, want hij haalt vaak de bijbel aan:
"Jezus" isbn 978 90 209 71767
Of de boeken van Herwig Arts.
Er zijn er zo vele.

(ernstige kritiek is welkom, ook taal en spellingsfouten)

Paaswake2010

5 april 2010

Hierbij geef ik een paar foto’s van net voor de paaswake van zondagmorgen om 3u30 bij de Trappisten te Vleteren.
Ze zijn genomen rond 3u10
Het vuur was zo hevig dat je er niet lang mocht inkijken.
Dat heb ik geleerd toen ik in een bakkerij werkte: toen moest ik ogen dichtknijpen en door spleetje kijken om oogwit niet te verbranden. Ik stond meer met mijn rug ernaar, dat is goed voor mijn zere rug; die ik thuis soms verwarm met een warmwaterkruik.
Het kawtier voor de viering, als we samen rond dat vuur staan is al een ervaring op zich. Een gespannen afwachten.
Dan de wijding van het vuur, het aansteken van de paaskaars, het doorgeven van het licht naar de kaarsjes die we kregen.
Plechtig zingen: Het licht van Christus. Wij danken u God. (Lumen Christi) Een drietal keer tijdens de processie naar de kloosterkerk.
Ondanks mijn rugpijn heb ik genoten van de viering. Om 5u waren we al of nogmaar aan het evangelie. Na de hernieuwing van de doopgeloften en de aanroeping van alle heiligen was het als een gewone mis bij de broeders, dan stonden we in een grote kring rond het altaar.

Na de viering boden de broeders een agapémaaltijd aan: koekebrood met chocomelk of koffie.

Voor ik naar huis ging heb ik nog enkele minuten gewandeld in de buurt; luisterend naar de vogeltjes die flink aan het fluiten waren terwijl het begon licht te worden. Zalig! Een heilige nacht!
Het Christendom is toch unic hé: God die in Jezus mens geworden is, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde, tot en met in het lijden en dood. En die weer en nog leeft! Verheft dit niet het mensbeeld? Geeft dit geen menselijk godsbeeld en een mild wereldbeeld? Wie werkt deze laatste zin wat meer uit?

www.gnollet.be en
http://gnollet.110mb.com/

Moslims bekeren zich: er is hoop voor de wereld!

9 maart 2010

Zoon van Hamasleider is christen geworden: er is hoop voor de wereld!

Een bericht dat hier niet erg opviel in de media hieronder: Een goede moslim: een die tot inzicht komt en zich afkeert van de Islam en christen wordt. Die zoals de verre voorvader Abraham die Goossen verliet om een nieuw leven te beginnen. Of zoals Jezus zei; verkoop alles wat je bezit, (laat alles achter) en volg mij.
imho is het Christendom DE oplossing van het probleem in het Midden Oosten: De christenen claimen geen grond of tempel. Christus is het woord van God, de Wet, de Tempel. (al is dat vroeger mss anders geweest, veel ongelovigen hebben een verouderd beeld van de kerk dat niet meer overeenstemt met de werkelijkheid)
Alleen door zachtmoedigheid kan je hem vinden. De zachtmoedigen zullen het land erven zei Jezus in de Bergrede.
Wil je meer moderne inzichten lezen: een aanrader: boek: “JEZUS” van Joseph Ratzinger Benedictus XVI (isbn 978 90 209 7176 7) Lannoo.com (*)

http://www.eo.nl/programma/doordewereld/2009-2010/page/Misbruik__Marcus_in__t_theater_en_de_bekeerde_Mosab/episode.esp?episode=11081002

Zoon van Hamasleider is christen

Mosab Hassan Yousef is de zoon van een Hamasleider. Hij ging eerst voor de Palestijnen spioneren maar werd gevangen genomen. Daarna aanvaardde hij voor Israël te spioneren. Hij is nu in de Verenigde Staten en is bekeerd tot het christendom. Ontdek zijn verhaal!

Voor het eerst doet Mosab Hassan Yousef, de zoon van Hamas leider Sheikh Hassan Yousef, zijn verhaal. Vorige week kwam naar buiten, dat Yousef onder de codenaam Groene Prins jarenlang gespioneerd heeft voor de Israëlische geheime dienst Shin Bet en diverse zelfmoordaanslagen wist te voorkomen.

Yousef bekeerde zich tot het Christendom, toen hij ontdekte: Dit is de God van liefde en niet de god van marteling en heb je vijanden lief. Afgelopen maandag werd hij onterfd en verstoten door zijn vader. Mosab Hassan Yousef woont tegenwoordig in de VS, waar zijn levensverhaal deze week verschijnt in boekvorm. Hamas heeft dit boek al afgedaan als een pakket leugens. Maar Mosab levert in Door De Wereld ongezouten kritiek op het Palestijnse leiderschap.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.nd.nl/artikelen/2008/augustus/01/israelische-krant-zoon-hamasleider-is-christen


Intussen ziet de verslaggever de zoon soms praten als een geoefend zendeling. ,,Dit interview zal de ogen van velen openen. Het zal de islam op haar grondvesten doen schudden. Ik overdrijf niet”, tekent hij op uit de mond van Joseph. En: ,,Ken je een ander geval van een zoon van een Hamasleider die is opgevoed met de leerstellingen van de extreme islam, en zich ertegen keert? Ook al ben ik nooit een terrorist geweest, ik was steeds deel van hen, omgeven door hen.”

“Joden moeten volgens hem waakzaam zijn: ,,Jullie zullen nooit, nooit vrede krijgen met Hamas. De islam als een ideologie die hen leidt, geeft geen ruimte voor een vredesakkoord met Joden. Ze geloven dat volgens de traditie de profeet Mohammed vocht tegen Joden en dat ze daarom moeten doorgaan tot ze dood zijn.”
…..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(de profeet doodde zelf 1000 joden na de slag van Badr; de islam -Jodenhaat is al sinds de profeet)

Dit zou zeer ver-strekkende gevolgen kunnen hebben voor de werled en de samenleving!
Oproep aan christenen die contact met moslims hebben: bekeer ze tot het christendom! Begin met uit te komen voor je geloof en je identiteit! Profileer je.
Zo zullen wij misschien van onze lamzakkigheid of lauwheid afkomen.
Dreigen wij niet de kerk van Laodicea te worden van het boek Openbaring: uitgspuwd te worden want te lauw?!

google: kerk van Laodicea boek Openbaring
( http://biblija.net/biblija.cgi?m=Openbaring+3%3A14-22&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl )

(*)
boek: “JEZUS” van Joseph Ratzinger Benedictus XVI
Ook voor gerformeerden: veel bijbelcitaten en -verwijzingen, zij zullen het zelfs gemakkelijker lezen door hun betere bijbelkennis;
en vooral voor ongelovingen en zij die alleen in de wetenschap geloven: hij geeft hen vaak gelijk, wetenschap en geloof hoeven niet onverenigbaar te zijn; zoals met het licht: het bestaat als deeltjes; fotonen als men het onderzoekt als deeltjes, het bestaat uit golven als men het anders onderzoekt, men is er nog niet in geslaagd denk ik de beide SAMEN waar te nemen. maw geloof en wetenschap elk op zijn plaats maar gescheiden waar nodig, niet alleen scheiding tussen kerk en staat, maar ook tussen geloof en (exacte) wetenschap)

http://www.gnollet.be en
http://gnollet.110mb.com/

Zoon van Hamasleider is christen geworden: er is hoop voor de wereld!

Een bericht dat hier niet erg opviel hieronder: Een goede moslim: een die tot inzicht komt en zich afkeernt van de Islamm  en christen wordt. Die zoals de verre voorvader Abraham die Goossen verliet om een nieuw leven te beginnen. Of zoals Jezus zei; verkoop alles wat je bezit, (laat alles achter) en volg mij.
imho is het Christendom DE oplossing van het probleem in het Midden Oosten: De christenen claimen geen grond of tempel. Christus is het woord van God, de Wet, de Tempel.
Alleen door zachtmoedigheid kan je hem vinden. De zachtmoedigen zullen het land erven zei Jezus in de Bergrede.
Wil je meer moderne inzichten lezen: een aanrader: boek: “JEZUS” van Joseph Ratzinger Benedictus XVI (isbn 978 90 209 7176 7) Lannoo.com (*)

http://www.eo.nl/programma/doordewereld/2009-2010/page/Misbruik__Marcus_in__t_theater_en_de_bekeerde_Mosab/episode.esp?episode=11081002

Zoon van Hamasleider is christen

Mosab Hassan Yousef is de zoon van een Hamasleider. Hij ging eerst voor de Palestijnen spioneren maar werd gevangen genomen. Daarna aanvaardde hij voor Israël te spioneren. Hij is nu in de Verenigde Staten en is bekeerd tot het christendom. Ontdek zijn verhaal!

Voor het eerst doet Mosab Hassan Yousef, de zoon van Hamas leider Sheikh Hassan Yousef, zijn verhaal. Vorige week kwam naar buiten, dat Yousef onder de codenaam Groene Prins jarenlang gespioneerd heeft voor de Israëlische geheime dienst Shin Bet en diverse zelfmoordaanslagen wist te voorkomen.

Yousef bekeerde zich tot het Christendom, toen hij ontdekte: Dit is de God van liefde en niet de god van marteling en heb je vijanden lief. Afgelopen maandag werd hij onterfd en verstoten door zijn vader. Mosab Hassan Yousef woont tegenwoordig in de VS, waar zijn levensverhaal deze week verschijnt in boekvorm. Hamas heeft dit boek al afgedaan als een pakket leugens. Maar Mosab levert in Door De Wereld ongezouten kritiek op het Palestijnse leiderschap.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.nd.nl/artikelen/2008/augustus/01/israelische-krant-zoon-hamasleider-is-christen


Intussen ziet de verslaggever de zoon soms praten als een geoefend zendeling. ,,Dit interview zal de ogen van velen openen. Het zal de islam op haar grondvesten doen schudden. Ik overdrijf niet”, tekent hij op uit de mond van Joseph. En: ,,Ken je een ander geval van een zoon van een Hamasleider die is opgevoed met de leerstellingen van de extreme islam, en zich ertegen keert? Ook al ben ik nooit een terrorist geweest, ik was steeds deel van hen, omgeven door hen.”

“Joden moeten volgens hem waakzaam zijn: ,,Jullie zullen nooit, nooit vrede krijgen met Hamas. De islam als een ideologie die hen leidt, geeft geen ruimte voor een vredesakkoord met Joden. Ze geloven dat volgens de traditie de profeet Mohammed vocht tegen Joden en dat ze daarom moeten doorgaan tot ze dood zijn.”
…..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(de profeet doodde zelf 1000 joden na de slag van Badr; de islam -Jodenhaat is al sinds de profeet)

Dit zou zeer ver-strekkende gevolgen kunnen hebben voor de werled en de samenleving!
Oproep aan christenen die contact met moslims hebben: bekeer ze tot het christendom! Begin met uit te komen voor je geloof en je identiteit! Profileer je.
Zo zullen wij misschien van onze lamzakkigheid of lauwheid afkomen.
Dreigen wij niet de kerk van Laodicea te worden van het boek Openbaring: uitgspuwd te worden want te lauw?!

google: kerk van Laodicea boek Openbaring
( http://biblija.net/biblija.cgi?m=Openbaring+3%3A14-22&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl )

(*)
boek: “JEZUS” van Joseph Ratzinger Benedictus XVI
Ook voor gerformeerden: veel bijbelcitaten en -verwijzingen, zij zullen het zelfs gemakkelijker lezen door hun betere bijbelkennis;
en vooral voor ongelovingen en zij die alleen in de wetenschap geloven: hij geeft hen vaak gelijk, wetenschap en geloof hoeven niet onverenigbaar te zijn; zoals met het licht: het bestaat als deeltjes; fotonen als men het onderzoekt als deeltjes, het bestaat uit golven als men het anders onderzoekt, men is er nog niet in geslaagd denk ik de beide SAMEN waar te nemen. maw geloof en wetenschap elk op zijn plaats maar gescheiden waar nodig, niet alleen scheiding tussen kerk en staat, maar ook tussen geloof en (exacte) wetenschap)

http://www.gnollet.be en
http://gnollet.110mb.com/

NieuwWandelpad

5 maart 2010

Nieuw wandelpad:

www.gnollet.be en
http://gnollet.110mb.com/

DagMetBegrafenis

26 februari 2010

Een dag met een begrafenis, toch een zeer schone dag.

Gister (25/02/2010) hadden we een grote zeer verzorgde begrafenis van vrij jonge vrouw. Ik kende haar niet zo goed, beter haar man en haar broers. Ze had dat met mij gemeen dat haar vader vroeg overleden was, zoals van mij mijn moeder toen ik 13 jaar was.
Nu vermoed ik te begrijpen waarom die mensen al van de jaren 60 zo innemend waren voor ons. Heb ik zeer goed ervaren toen ik een logeerde bij hen thuis, waarschijnlijk als we in de dikke mist thuiskwamen van de beurs te Brussel waarvan we een stand aan het inrichten waren.
De man is ex-leraar van mijn broer, door hem had ik mijn eerste job (onmiddellijk na het middelbaar onderwijs), haar broer was de ingenieur van het bedrijf, met wie ik samenwerkte en de schoonbroer de bedrijfsleider. (na 5 jaar ben ik opnieuw gaan studeren)
Het gregoriaans koor van Watou zong.: http://www.cumjubilo.be/
Hemels! De broer-priester ging voor. Klinkt voor buitenstaanders misscihien raar: ik heb ervan genoten.
Opvallend was de “gemoedelijke” stemming van de weduwnaar en de familie, ik denk dat ze nog blij waren van de schone dienst en de voortreffelijke zang van het koor cumjubilo.
Ongelovigen weten niet wat ze missen!

Morgen zaterdag heb ik zelf een begrafenis als acoliet. Dan zit ik achter het altaar in plaats van in de kerk. Ik hou van deze eenvoudige taak met iedere keer ongeveer dezelfde handelingen.
Gisteravond heb ik gekeken naar opname “in godsnaam” van Anniemie Struyf van maandag op TV één over de Trappistinen van Brecht. http://www.abdijnazareth.be/frames/hoofdframe.htm
Ik was er in de stemming voor en dacht aan de tijd dat ik novice was bij de Trappisten (14 maanden). lees ev entueel
over Zenmeditatie: https://gnollet.wordpress.com/2010/02/06/zenmeditatie_testpostbyemail/

Begrafenisdienen: Nee, ik zie er niet tegenop, nooit. Wel hou ik een spiekbriefje bij me voor het geval ik niet meer weet wat ik moet doen, nu nog na zo vele jaren.
Ik doe het graag. De mensen boffen soms via mijn vrouw.
Eéns was ik echt ontroerd, bij de begrafenis van mijn schoonvader, als ik mijn kinderen in de kerk zag wenen.
En toch heb ik ook van die viering genoten die goed voorbereid was en verzorgd: onze pastoor-deken doet dat zeer mooi.
Het schoonste vind ik wel het “gewone” van de mis: het Grote Dankgebed met als hoogtepunt het instellingsverhaal: ontroerend hoe wij ruim 2000 jaar later nog steeds Jezus ‘testament’ uitvoeren. Ge kunt zo Zijn aanwezigheid voelen.
En een ander keer bij de begrafenis van een kindje, de moeder was ontroostbaar. Dan kan je je eigen leed relativeren. Het is een werk van barmhartigheid, geeft een goed gevoel achteraf! Net zoals een arts als hij een patient kan helpen.
Als je vooraan zit kan je de mensen goed observeren, misschien meer dan de priester, die heeft meer te doen en te zeggen. Soms welt een gevoel van liefde voor de mensen op. Vooral tijdens het Onze Vader als ik schuin-achter de priester sta. Met het openhandengabaar. Dat is een soort gebed. Liefde maakt gelukkig, ook dan!

(Geneer niet te regageren, als het echt fout is keur ik het niet goed en verdwijnt de reactie
ofwel ik stuur ze gewijzigd terug om omnieuw te posten.)

www.gnollet.be en
http://gnollet.110mb.com/

Katholiek_Onderwijs Of toch niet?

8 februari 2010

“Jezus in de Koran” thema van jan 2010 van Ademtocht,
http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/actualiteit/boeken/hitchinson.php?deel=2

(deze tekst is op basis van een email van mij van 09/01/2010 aan ademtocht)
Hierboven een link waar de tekst die we donderdag ll besproken hebben in staat.
Ik vraag me een beetje af of het katholieke onderwijs de bedoeling heeft de leerlingen tot christelijke katholieken op te voeden.
Deze tekst lijkt me goed voor mensen die reeds zeer goed onderlegd zijn in de christelijke en de katholieke leer.
Dus niet voor het basisonderwijs. En voor leeraars die niet wekelijks meer naar de mis gaan.
Als het van mij was zou er een paar keer staan zinnen als: “maar wij christenen…”
Nu lijkt het moslimpropaganda. Of meer genuanceerd: te neutraal: in het Katholiek onderwijs mag men toch uitkomen voor zijn christelijke identiteit, al al zitten er moslims in de school. In moslimstaten is de verkondiging van het christendom verboden, hier tot nader order niet. Al zouden de helft of meer van de leerlingen niet katholiek zijn, moet mijns inziens de christelijke leer gebracht worden in onze christelijke scholen. Als jullie zo doorgaan zullen er nog streng-katholiek-geprofileerde scholen opgericht worden.
Wij katholieken hebben toch recht op katholiek onderwijs?
Het is niet omdat de leerkrachten iets moeten weten van de islam en de Koran, om de moslimleerlingen beter te begrijpen, en om duidelijk de verschillen te zien en te accentueren, dat die leerkrachten, waarvan er veel ook al niet meer naar de mis gaan, geen duidelijk inzicht in de christelijke, meer bepaald katholieke leer bijgebracht moeten worden?

Ik kan erin komen dat men die dingen respektvol bespreekt, maar ik vind het jammer dat waar de dingen niet in overeenstemming te bregen zijn (niet compatibel zijn) met onze cultuur en vooral met de democratische waarden van het westen, daar niet op gewezen wordt. Bijvoorbeeld in verband met het niet aanvaarden van de scheiding tussen kerk en staat. Jezus zei: “Mijn rijk is niet van deze wereld”.
Men is wel zo eerlijk het citaat van “(Koran 9, 30)”* volledig te geven. Het is dan maar de vraag wiens kant de kinderen van vlaamse ouders in het basisonderwijs zullen kiezen. Maar Jezus zei: “bemin uw vijanden”, “andere wang toekeren”, “bidt voor uw vijanden!”
Soms word mij verweten als ik de heilige Koran citeer dat het uit zijn verband is genomen; hier doet men hetzelfde om de islam goed te praten, want het gaat over dezelfde heilige Koran die de moslimfundamentalisten gebruiken. Zeg niet dat er ook minder fraaie dingen in de bijbel staan; dat is zo; maar wij zeggen niet dat de bijbel letterlijk en onveranderlijk het woord van God is, wat de Islam wel zegt over de heilige Koran, zeker de meer fundamentalischtische.
Eens hoorde ik een priester zeggen dat er in de klas geen kruisteken meer gemaakt wordt voor de les in de klas, omdat de moslimleerlingen zou kunnen storen. Ze hebben toch gekozen voor het katholiek onderwijs, wel geef ze, en zeker onze kinderen dan katholiek onderwijs! Begin met een degelijke opleiding en vorming van de leerkrachten.
Dreigen wij niet de kerk van Laodicea te worden van het boek Openbaring: uitgspuwd worden want te lauw?!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_gemeenten#Laodicea
Veel studie genot

“..”* letterlijk in de tekst; zoekfunktie
Ineteresante lektuur: http://dutch.faithfreedom.org/ is dochtersite van http://www.faithfreedom.org/ een site van ex-moslims.

Katholiek_Onderwijs (op gnollet.be of Samovar)
http://home.euphonynet.be/samovar/Blog/Katholiek_Onderwijs.htm

7 februari 2010

Jezus in de Koran: over het Katholiek onderwijs:
http://gnollet.110mb.com/Blog/Katholiek_Onderwijs.htm

Zenmeditatie_TestPostByemail

6 februari 2010

trefw= “zen, zenklooster, zazen, zenboedhisme, nollet, gnollet, evolutie, menswording, rituelen, muziekpolutie, gnollet, dagboek, logboek, blog”
*update03/02/2010* ZaZen. Zenmeditatie. Zenboedhisme. al gelezen: zoek:*update04/02/2010* (Ctrl+f)

ZaZen. Zenmeditatie. Zenboedhisme.

Staat origineel op http://gnollet.110mb.com/Blog/Blog02_2010.htm

Maandag 01/02/2010 “In Gods Naam” van Annemie Struyf. Gister gekeken naar opname op schijf.
Ik vond dat zo schoon en ontroerend.
Ik heb in mijn jeugd jaren geZenMediteerd. Toen ik bijna als kluizenaar leefde int Bertennest, daarna in huurhuisje van 450 BEF
(11.15 Euro) Dat was net na de 14 maanden bij de Trappisten te W-Vleteren waar ik het heb leren kennen.
Ik: 20 to 45 min stilzitten Zazen(-mediteren), in japans zenklooster vele uren lang aaneen per dag!
Soms ervaarde ik het als mentaal zeer lastig, maar door te volharden, alle gedachten zacht opzij te schuiven… kwam ik “er” soms.
Het was een beetje als een hoge tafelberg beklimmen; eens boven kon je “genieten” van de “plaats” het uitzicht, er heel lang verwijlen.
Eens je “daar” bent zou je uren kunnen zitten Zazen doen, zoals in het Japans Zenklooster.
Na Zen zeer helder, kon dan zeer goed lezen.
Brede kijk op leven en wereld. Wat maken veel mensen zich druk om niets!
Daar ik ook Zen-Macrobiotiek (-voeding) volgde ging dat redelijk goed. Zuiver van geest maar ook van lichaam.
Eens de inwendige stilte bereikt…ik kan het niet beschrijven. Zeer heldere kijk op mens, wereld en samenleving. Niet bang meer van de dood.
Daarna las ik christelijke geestelijke lektuur. Ik geloof dat uiteindelijk alles goedkomt. Dit geeft heel veel sterkte int leven.
Mijn systeem was Zazen en daarna, ev na hele tijd verwijlen, eventueel al werken in stilte, gebed en geestelijke lektuur. Ik vind dit een super-systeem. Want om goed te kunnen lezen moet je geest “leeg” en onbevangen zijn. Daarna ging ik het kunnen uitjubbelen van geluk en blijdschap:
Eert God die onze Vader is, weest allen welgemoed… (lied512-)

Ontroerend in de uitzending was hoe de moeder haar zoon in het klooster in Japan opzocht en er meedeed en hem begon te begrijpen.
Annemie verstond er m i (mijns inziens) niets van. Ze vroeg zich af: wordt de wereld daar beter van? Ja, de wereld wordt daar beter van. Wie zenmediteert straalt vrede uit, is vrede, brengt vrede, doet niets en niemand kwaad, begrijpt mens en wereld, enz.
Wie goed (Zen) mediteert is met weinig tevreden. Ja, met zeer weinig. Is hiet meer hebzuchtig. Als iedereen het deed was de wereld veel rustiger, vreedzamer, minder vervuilend: alle problemen opgelost, behalve voor de kapitalistische en hebzuchtige economie die zou worden tot een economie die bijna alleen maar het levensnoodzakelijke maakt.
Maar ja, de mens is een vrij wezen en kan ook kiezen voor het kwade. Waarvoor zouden ge goeden nog moeten strijden als er geen kwaad meer was? Het is als met de medaille, die heeft altijd twee kanten. Er is geen goed zonder kwaad, geen licht zonder duisternis.
Ook in de natuur en de fysica bestaat bijna alles uit twee delen: hoog/laag, elektron/proton, aantrekken/afstoten, noord-/zuid-pool…ik vraag me af of er naast de zwaartekracht (graviton) een anti-zwaartekracht bestaat. Als de mens dat mocht vinden en beheersen, zou de wereld evenveel, zelfs meer veranderen dan met of n a v de ontekking van de elektriciteit.
Ja Zen(-mediteren) is goed voor de wereld. Is voor ons gelovigen een uitstekend werkinstrument voor lectio divinna en gebed.
Het leven wordt gebed.
Ik vind het woord mediteren hier niet juist, in de betekenis van Ignatius is het zelfs het tegendeel. Is Objectvrije meditatie.
Wie mij persoonlijk kent: begrijp je nu waarom ik meer van stilte hou dan van muziek, die zelfs vlucht?
*update04/02/2010* Ook om te werken, dan zeker. Ritueel en/of mediterend werken zoals in het zenklooster. Tijdloos. Als de werkomgeving gepolueerd is met muziek, dan is de tijd opgedeeld in stukjes van een drietal minuten, is je aandacht rap verdeeld, gaat de tijd traag en verveel je je rap. Mediterend werken is een genot. Biddend werken ook. Als je dan op je uurwerk kijkt denk je soms: nog lang; laat maar duren: ik geniet.
De meeste mensen begrijpen dit niet, kunnen dit niet begrijpen. Daarom bewonder ik de moeder die de grote moeite deed om naar Japan te gaan, en een tijd mee te doen in het klooster. Ook zag je dat ze elkaar enigzins begrepen. Al is ze anders wss een wereldse vrouw: de rust en stille blijdschap van zen straalde op haar aangezicht.
EINDE VAN *update04/02/2010*

Dit heeft die uitzending mij in herinnering gebracht. Omdat het over een stuk leven uit mijn jeugd gaat vond ik het zo mooi, maar ook ontroerend, ik bekeek de uitzending vanuit verschillende standpunten: de Zenmoniken, de moeder, de programmamaaktster, de wersterlingen als ik die ervover gelezen hebben of anders ontdekt en het gaan zoeken zijn in Japan.
Ik vind, met een beetje discipline kan je het ook thuis beoefenen. Als je niet alleen woont moet je wel respekt en ongestoorde afzondering vragen. Als christen zou ik zeggen: lees en bidt ook, maar tijdens ZaZen aan niets denken, ook niet aan het geestelijke.

De geest vrij maken; vrij worden.

Nieuwe Blog: https://gnollet.wordpress.com/about/

Deze pagina staat op: http://gnollet.110mb.com/Blog/Blog02_10.htm
Kontakt via:
www.gnollet.be en
http://gnollet.110mb.com/

ZaZenmeditatie

6 februari 2010

GNOLLETS_BLOG_02-2010
trefw= “zen, zenklooster, zazen, zenboedhisme, nollet, gnollet, evolutie, menswording, rituelen, muziekpolutie, gnollet, dagboek, logboek, blog”
ZaZen. Zenmeditatie. Zenboedhisme.

Maandag 01/02/2010 “In Gods Naam” van Annemie
Struyf. Gister gekeken naar opname op schijf.

….
Als christen zou ik zeggen: lees en bidt ook, maar tijdens ZaZen aan niets de nken, ook niet aan
het geestelijke.
De geest vrij maken;
vrij worden.